دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
معاون وزیر علوم با توجه به بیانات رهبری؛ آیین نامه جدید طرح فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت تدوین می شود
1
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب
ارتباط با مرکز
ارتباط با مرکز ۸۸۵۷۵۶۴۷-۵۱
خط ویژه : ۸۲۲۳۴۶۶۶