شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
وزیر علوم در آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری تاکید کرد: لزوم برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها برای جذب اساتید جوان
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مرکز همکاری بین المللی وزارت علوم؛ اساتید ایرانی و آلمانی بیش از ۱۴۰ طرح پژوهشی مشترک ارائه دادند