وزیر علوم :همه فرهنگ ها و تمــدن ها می توانند در روند توسعه پایدار سهیم شوند وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دومین سمینار بین المللی "محیط زیست ، دین و فرهنگ ؛ارتقای گفتگوی بین فرهنگی برای توسعه پایدار" گفت : همه فرهنگ ها و تمــدن ها نه تنها می توانند در روند توسعه پایدار سهیم شوند، بلکه می باید چنین باشد.
امور هیات ممیزه ۲ دانشگاه بزرگ به پیام نور محول شد با حکم وزیر علوم امور هیات ممیزه دانشگاه‌های فنی حرفه ای و علمی کاربردی به دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاه معین محول شد.
حمایت وزارت علوم از محصول تولید شده در پارک علم و فناوری هرمزگان وزیر علوم تحقیقات و فناوری در بازدید از غرفه محصولات پارک علم و فناوری هرمزگان در جشنواره شیخ بهایی از حمایت محصولات تولیدی این پارک خبر داد.
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب
ارتباط با مرکز
88575647-51