شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
در نشست مدیریت بحران دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام شد؛ آمادگی اعضای هیات علمی و متخصصان دانشگاه شهید چمران اهواز برای کمک به مدیریت استان
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
معاون مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی در گفت‌وگو با ایلنا: تعداد اساتید خارجی در ایران افزایش پیدا کرده است