دوشنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای: مجوز استخدام ۱۳۰۰حق التدریس فنی و حرفه ای اخذ شد
شنبه ۱۲ آیان ۱۳۹۷
معاون آموزشی دانشگاه خبر داد عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ارزیابی می‌شود
شنبه ۱۲ آیان ۱۳۹۷
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد: وام مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت