سه شنبه ۲۲ آیان ۱۳۹۷
در کمیسیون نخبگان اعلام شد: اشتغال 40 میلیون نفر در آمریکا از طریق ثبت اختراعات
سه شنبه ۲۲ آیان ۱۳۹۷
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر خاوندی به سمت رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد
یکشنبه ۲۰ آیان ۱۳۹۷
در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها عنوان شد: افزایش 5 برابری نگارش مقالات علمی با کیفیت