دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد؛ تعیین تکلیف وضعیت استخدامی ۸۹۴ همکار علمی در یکسال گذشته
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا: صدیقی : حکم اخیر دیوان محاسبات درباره بورسیه‌ها ابهام دارد
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
فراز و فرودهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آستانه ۳۵سالگی شورایی به دور از تلاطم و کشمکش
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
رئیس مرکز جذب خبر داد؛ عدم دخالت دیدگاه سیاسی افراد در جذب/ تخلف برخی دانشگاهها