جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خبر داد: نیاز دانشگاه فنی و حرفه‌ای به 8500 عضو هیات علمی
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
دکتر امید برنامه های کیفی سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی را اعلام کرد: بازنگری در برنامه ها، رشته ها، جذب مدرس و سطح بندی مراکز
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
شهادت غم انگیز حضرت رقیه
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
جذب سرباز امریه
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷
ازسوی سازمان بهره وری آسیایی صورت گرفت؛ انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند به عنوان استاد بهره وری سبز