امور هیات ممیزه ۲ دانشگاه بزرگ به پیام نور محول شد با حکم وزیر علوم امور هیات ممیزه دانشگاه‌های فنی حرفه ای و علمی کاربردی به دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاه معین محول شد.
حمایت وزارت علوم از محصول تولید شده در پارک علم و فناوری هرمزگان وزیر علوم تحقیقات و فناوری در بازدید از غرفه محصولات پارک علم و فناوری هرمزگان در جشنواره شیخ بهایی از حمایت محصولات تولیدی این پارک خبر داد.
توسعه دانشگاه‌های تک جنسیتی در کشور وزیر علوم،تحقیقات و فناوری، با اشاره به فعالیت دانشگاه‌های تک جنسیتی در کشور گفت: هم اکنون 20 دانشگاه تک جنسیتی در کشور ایجاد شده است و این مراکز در حال توسعه هستند.
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب
ارتباط با مرکز
88575647-51