18 برنامه مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم برای تحقق اقتصاد مقاومتی رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی، مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم 18 برنامه جدید را در دستور کار خود قرار داد.
وزیر علوم :همه فرهنگ ها و تمــدن ها می توانند در روند توسعه پایدار سهیم شوند وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دومین سمینار بین المللی "محیط زیست ، دین و فرهنگ ؛ارتقای گفتگوی بین فرهنگی برای توسعه پایدار" گفت : همه فرهنگ ها و تمــدن ها نه تنها می توانند در روند توسعه پایدار سهیم شوند، بلکه می باید چنین باشد.
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب
ارتباط با مرکز
88575647-51