حمایت وزارت علوم از محصول تولید شده در پارک علم و فناوری هرمزگان وزیر علوم تحقیقات و فناوری در بازدید از غرفه محصولات پارک علم و فناوری هرمزگان در جشنواره شیخ بهایی از حمایت محصولات تولیدی این پارک خبر داد.
توسعه دانشگاه‌های تک جنسیتی در کشور وزیر علوم،تحقیقات و فناوری، با اشاره به فعالیت دانشگاه‌های تک جنسیتی در کشور گفت: هم اکنون 20 دانشگاه تک جنسیتی در کشور ایجاد شده است و این مراکز در حال توسعه هستند.
اجرای سه طرح علمی تحقیقاتی بزرگ با اتحادیه اروپا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 141 طرح تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتریش و ترکیه انجام شده و مقدمات اجرای سه طرح علمی تحقیقاتی بزرگ 3 میلیون یورویی نیز با اتحادیه اروپا فراهم شده است.
نکات الزامی جهت برگزاری کلاس آنلاین رعایت این نکات جهت برگزاری کلاس آنلاین الزامی است
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب
ارتباط با مرکز
88575647-51