قابل توجه کلیه جذب شدگان اعضای هیأت علمی تکمیل فرم نظرسنجی مخصوص جذب شدگان اعضای هیأت علمی
تعداد استادان دانشگاه ها در برنامه ششم افزایش می یابد /طرح ورود دانشجویان از کارشناسی به دکترا در برنامه ششم توسعه به ازای هر 22 دانشجو یک استاد برای تدریس در دانشگاه پیش بینی شده است.
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به سمت کاربردی شدن علوم گام بردارند دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید در 10 منطقه در رتبه بندی در سطح بین المللی، ملی، منطقه ای و استانی و بر اساس ضرورت ها به سمت کارآفرینی مهارت آموزی سوق یابند.
دستورالعمل فنی برقراری نشست ویدئو کنفرانس + لینک ورود قابل توجه مسئولان دفاتر تحقیق استانی
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب
ارتباط با مرکز
88575647-51