یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷
درخواست کانون صنفی استادان تربیت مدرس از سازمان برنامه و بودجه: حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها اصلاح شود
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷
سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه خبر داد تایید اولیه ۱۴۴متقاضی جذب هیات علمی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای