شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
هفته دولت گرامی باد
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
هفته دولت گرامی باد
جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷
با اتفاق آرای اعضای هیات امناء دکتر محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد
پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷
رئیس انجمن ارولوژی آسیا مطرح کرد: نقش کمرنگ اعضای هیات علمی در تصمیم‌گیری‌ها/ افزایش پذیرش دانشجو، امری مثبت است