چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷
وزیر علوم خبر داد آیین‌نامه ارتقای مراکز پژوهشی امضا شد
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷
5 دی
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد: صدها هیات‌علمی‌ خاموش/سرانه تولید مقاله به ازای هر استاد
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷
به منظور کاربردی کردن یافته‌های استادان منطبق با نیازهای واقعی صنعت، محیط زیست و جامعه صورت گرفت؛ انعقاد موافقت‌نامه همکاری وزارت علوم و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص انجام دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
یک مقام وزارت بهداشت خبر داد: افزایش سهمیه جذب سرباز هیات علمی در دانشگاه‌های کم برخوردار مرزی