دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
رئیس مرکز جذب وزارت علوم: تایید پرونده جذب زنان در هیأت علمی سریع تر از مردان است
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
برپایه رتبه بندی گرین متریک؛ ۱۶ دانشگاه ایرانی در میان سبزترین موسسات جهان قرار گرفتند
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
مشاور رئیس بنیاد نخبگان خبر داد؛ ۲۹۰ نفر از نخبگان ایرانی دانشگاه‌های برتر جهان جذب دانشگاهها شدند
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
براساس طرح وزارت علوم؛ پرداخت حق التدریسی به اعضای هیأت علمی حذف می شود