دوشنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای: مجوز استخدام ۱۳۰۰حق التدریس فنی و حرفه ای اخذ شد
یکشنبه ۶ آیان ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد : جذب 100 نفر هیات علمی در دانشگاه امیرکبیر
شنبه ۵ آیان ۱۳۹۷
دبیر هیأت جذب دانشگاه خبرداد: تبدیل وضعیت تعدادی از هیات علمی پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور