جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خبر داد: نیاز دانشگاه فنی و حرفه‌ای به 8500 عضو هیات علمی
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
دکتر امید برنامه های کیفی سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی را اعلام کرد: بازنگری در برنامه ها، رشته ها، جذب مدرس و سطح بندی مراکز
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خبر داد: لزوم گذراندن فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی تازه استخدام‌شده