دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
رئیس هیات عالی جذب خبر داد؛ سهمیه جذب نخبگان اعلام شد/ جذب ۵۰ نخبه به عنوان هیات علمی
سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
در هیات عالی جذب هیات علمی دانشگاه‌ها مقرر شد: تشکیل کمیته تجدید نظر و رسیدگی به شکایات در وزارت بهداشت