جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
دکتر امید برنامه های کیفی سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی را اعلام کرد: بازنگری در برنامه ها، رشته ها، جذب مدرس و سطح بندی مراکز
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خبر داد: لزوم گذراندن فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی تازه استخدام‌شده
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
از سال تحصیلی جدید ؛ اساتید جوان به انجام فرصت مطالعاتی در صنعت ملزم شدند