یکشنبه ۶ آیان ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد : جذب 100 نفر هیات علمی در دانشگاه امیرکبیر
شنبه ۵ آیان ۱۳۹۷
دبیر هیأت جذب دانشگاه خبرداد: تبدیل وضعیت تعدادی از هیات علمی پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خبر داد: نیاز دانشگاه فنی و حرفه‌ای به 8500 عضو هیات علمی