سه شنبه ۲۲ آیان ۱۳۹۷
در کمیسیون نخبگان اعلام شد: اشتغال 40 میلیون نفر در آمریکا از طریق ثبت اختراعات
دوشنبه ۲۱ آیان ۱۳۹۷
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: دستگاه ها از استادان خارج از کشور حمایت کنند
دوشنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای: مجوز استخدام ۱۳۰۰حق التدریس فنی و حرفه ای اخذ شد