شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه: ۶۰ درصد ظرفیت دانشگاه خالی است/ ۶۱ مدرس جدید جذب می‌شود
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
براساس مصوبه هیأت مرکزی جذب؛ شرایط بازگشت استادان شاخص به دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد.
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی: آموزش عالی کشور بدونِ برنامه‌ رشد پیدا کرده است
دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
رئیس هیات عالی جذب خبر داد؛ سهمیه جذب نخبگان اعلام شد/ جذب ۵۰ نخبه به عنوان هیات علمی