شنبه ۵ آیان ۱۳۹۷
دبیر هیأت جذب دانشگاه خبرداد: تبدیل وضعیت تعدادی از هیات علمی پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور
چهارشنبه ۲ آیان ۱۳۹۷
رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه در گفت وگو با ایرنا عنوان کرد : هم افزایی رییس جمهوری با استادان دانشگاه
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
دکتر امید برنامه های کیفی سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی را اعلام کرد: بازنگری در برنامه ها، رشته ها، جذب مدرس و سطح بندی مراکز