دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
از سال تحصیلی جدید ؛ اساتید جوان به انجام فرصت مطالعاتی در صنعت ملزم شدند
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
از سوی سامانه ساجد؛ شرایط جذب هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ سرپرست دانشگاه ملایر منصوب شد