دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
دوره‌ای برای تحقق اهداف سازمانی؛ دوره دانش‌افزایی اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد استان تهران برگزار شد
سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
در هیات عالی جذب هیات علمی دانشگاه‌ها مقرر شد: تشکیل کمیته تجدید نظر و رسیدگی به شکایات در وزارت بهداشت
دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
رهایی در گفت‌وگو با فارس خبر داد راه‌اندازی سیستم ارزیابی دانشجویان و اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد