سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
معاون وزیر علوم به مهر خبرداد؛ قانون بازنشستگان در دانشگاه ها اجرا شد/ تغییر ۲ رئیس دانشگاه
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
فراز و فرودهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آستانه ۳۵سالگی شورایی به دور از تلاطم و کشمکش
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
رئیس مرکز جذب خبر داد؛ عدم دخالت دیدگاه سیاسی افراد در جذب/ تخلف برخی دانشگاهها