سه شنبه ۲۹ آیان ۱۳۹۷
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر علویان مهر به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی شیراز منصوب شد
سه شنبه ۲۹ آیان ۱۳۹۷
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: ۱۲نفر از روسای دانشگاه‌های کشور انتخاب شدند