سه شنبه ۲۹ آیان ۱۳۹۷
با حضور رئیس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی: نشست دبیران هیات های اجرایی جذب دانشگاههای شمال غرب کشور برگزار شد
سه شنبه ۲۲ آیان ۱۳۹۷
در کمیسیون نخبگان اعلام شد: اشتغال 40 میلیون نفر در آمریکا از طریق ثبت اختراعات
دوشنبه ۲۱ آیان ۱۳۹۷
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: دستگاه ها از استادان خارج از کشور حمایت کنند