شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
با حضور وزیر علوم صورت گرفت؛ رونمایی از یک فناوری جدید در حوزه کوآنتوم
1