سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
معاون وزیر علوم: اساتید در راس اعتمادپذیری جامعه قرار دارند
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
معاون مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی در گفت‌وگو با ایلنا: تعداد اساتید خارجی در ایران افزایش پیدا کرده است