دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
فراز و فرودهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آستانه ۳۵سالگی شورایی به دور از تلاطم و کشمکش
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
دکتر برومند در نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های منطقه شش کشور تأکید کرد؛ لزوم ترغیب و توجه بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها جهت شناسایی و حل چالش‌های زیست محیطی
123