کدخبر : 106
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ - ۱۴:۳۳

مدارک درج شده در انتهای فایل رزومه را به چه کسی باید تحویل داد؟

این مدارک پس از تماس دانشگاه، لازم است توسط متقاضی به دانشگاه تسلیم گردد