این فیلد برای متقاضیان جنس مذکر که وضعیت نظام وظیفه خود را در فیلد "وضعیت نظام وظیفه" در همین صفحه اعلام داشته‌اند فعال می‌باشد. از آنجایی که بر اساس قوانین جذب، انتخاب اولیت‌های نوع پیمانی تنها برای متقاضیانی امکان پذیر خواهد بود که کارت پایان خدمت داشته باشند و یا اگر مشمول خدمت اند جزء افرادی باشند که در حال گذراندن خدمت سربازی در قالب نخبگان نیروهای مسلح هستند، در نتیجه این دسته افراد باید کارت پایان خدمت و یا معرفی‌نامه از سازمان بنیاد ملی نخبگان و یا بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به مرکز جذب اعضای هیأت علمی را در فیلد مذکور بارگذاری نمایند.