پس از ورود به سیستم، از  لیست فراخوانها فراخوان فعال را انتخاب کنید. در قسمت بالای صفحه 3 دایرهی سبز رنگ وجود دارد. روی دایره وسط (پرداخت وجه) کلیک کنید تا به صفحهی تعیین اولویتها وارد شوید.