<%=StrTitr %>
کدخبر : 2738
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۱۶:۱۱
تعداد بازدید :    23210

مصوبات جلسه 300 هیات مرکزی جذب

جلسه 300 هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 در محل وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.

  نظر به اصلاحیه تبصره 2 از ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، موضوع بخشنامه شماره 15/26997 مورخ 95/02/15  مرکز هیات های امنا و ممیزه، موارد زیر در جلسه 300 مورخ 1397/10/26 هیات مرکزی جذب به تصویب رسید:

1- متقاضیان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی که در زمان استخدام پیمانی کبر سن داشته اند و بنا به هر دلیلی مجوز معافیت از کبر سن برای ایشان در آن مقطع صادر نشده است، در صورتی که صدور تاییدیه پیمانی مربوط به قبل از تاریخ 1393/01/01 است تأییدیه پیمانی مذکور به منزله معافیت از کبر سن متقاضی مزبور تلقی می شود و نیاز به بررسی مجدد ندارد.

2- آن دسته از متقاضیان تبدیل وضعیت از طرح سربازی به پیمانی که قبل از شهریور 96 در فراخوان طرح سربازی شرکت کرده و لذا از شرکت در فراخوان پیمانی معاف هستند و در زمان شرکت در فراخوان طرح سربازی مشمول کبر سن نبوده اند اما در زمان بررسی پرونده پیمانی دارای کبر سن می باشند در صورتی که در زمان خاتمه دوره تعهد طرح سربازی مشمول کبر سن باشند مشمول اصلاحیه تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی می باشند.