<%=StrTitr %>
کدخبر : 2767
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۸/۱/۱۷ - ۱۶:۰۱
تعداد بازدید :    1600

آمار اعضای هیأت علمی زن به تفکیک رتبه

براساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم سال گذشته تحصیلی ۹۱ هزار و ۵۵۳ عضو هیات علمی زن با مرتبه های مختلف به تدریس اشتغال داشته اند.

به نقل از خبرگزاری مهر،  بر اساس آماری که توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایران منتشر شده است، در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵، تعداد ۲۷۵ هزار و ۷۴۹ نفر در موسسات آموزش عالی کشور به تدریس اشتغال داشته اند که از این تعداد کادر آموزشی تمام وقت و پاره وقت موسسات آموزش عالی، ۳۳٫۲ درصد زن و ۶۶٫۸ درصد را مردان تشکیل می دهند.

نوع خدمت

مرتبه علمی (عنوان دانشگاهی)

دولتی (زن)

غیردولتی (زن)

جمع زنان آموزش عالی در سال ۹۶-۹۵

کادر آموزشی دانشگاهی تمام وقت

استاد

۳۵۶

۳۰۸

۶۶۴

دانشیار

۱۴۶۷

۵۴۳

۲۰۱۰

استادیار

۶۱۹۱

۴۱۸۳

۱۰۳۷۴

مربی

۲۹۰۳

۴۳۰۰

۷۲۰۳

مربی آموزشیار

۲۴

۴۶

۷۰

جمع هیات علمی

۱۰۹۴۱

۹۳۸۰

۲۰۳۲۱

سایر

۳۰۸

۱۱۲

۴۲۰

جمع

۱۱۲۴۹

۹۴۹۲

۲۰۷۴۱

کادر آموزشی دانشگاهی پاره وقت

استاد

۱۱

۲۱

۳۲

دانشیار

۲۹

۱۲

۴۱

استادیار

۱۶۲

۲۷۰

۴۳۲

مربی

۴۱۱

۳۶۱۸

۴۰۲۹

مربی آموزشیار

۱۳

۱۴۷

۱۶۰

جمع هیات علمی

۶۲۶

۴۰۶۸

۴۶۹۴

سایر

۴۳۹۷۳

۲۲۱۴۵

۶۶۱۱۸

جمع

۴۴۵۹۹

۲۶۲۱۳

۷۰۸۱۲

جمع

استاد

۳۶۷

۳۲۹

۶۹۶

دانشیار

۱۴۹۶

۵۵۵

۲۰۵۱

استادیار

۶۳۵۳

۴۴۵۳

۱۰۸۰۶

مربی

۳۳۱۴

۷۹۱۸

۱۱۲۳۲

مربی آموزشیار

۳۷

۱۹۳

۲۳۰

سایر

۴۴۲۸۱

۲۲۲۵۷

۶۶۵۳۸

جمع

۵۵۸۴۸

۳۵۷۰۵

۹۱۵۵۳

این جدول شامل اعضای هیات علمی بورسیه و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی نیز می شود.

در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ استان های هرمزگان ۳۱٫۶ درصد، کرمان ۳۰٫۸ درصد و فارس ۲۸٫۷ درصد بیشترین سهم اعضای هیات علمی تمام وقت زن را در بین استان های کشور داشته اند.

همچنین در این سال تحصیلی استان های کهگیلویه و بویر احمد ۱۵٫۲۵ درصد، کردستان ۱۵٫۸ درصد و قم ۱۶٫۶ درصد کمترین اعضای هیات علمی تمام وقت زن را در بین استان های کشور داشته اند.