کدخبر : 352
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ - ۰۹:۵۱

دلیل حذف برخی رشته هادر اعلام نیاز دانشگاهها در فراخوان بهمن 96

با توجه به اعتراض گروهی از دانشگاهها در مورد حذف برخی از رشته های مورد نیاز آنان، دلایل این تصمیم و راه حل آن طی نامه شماره 262952 مورخه 96/11/10 از طریق اتوماسیون اداری وزارت متبوع با شماره پیگیری 7556736 توضیح داده شده است.

لطفا به مکاتبه فوق مراجعه فرمایید.