<%=StrTitr %>
کدخبر : 377
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۷/۲/۸ - ۱۶:۳۷
تعداد بازدید :    946

گزارش کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان جذب دانشگاه تهران

این کارگاه آموزشی در تاریخ 96/09/10  و 96/10/10 در دانشگاه تهران  برگزار گردید هدف اصلی این کارگاه آشنایی با سامانه جامع جذب اعضای هیئت علمی، قوانین و مقرات جذب و تبدیل وضعیت بود و شرکت کنندگان آن  کارکنان جذب دانشگاه تهران و دانشکده های آن و همچنین کارشناسان جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت نظر دانشگاه تهران بودند این کارگاه از تاریخ 9/10//96 روز شنبه در دانشگاه تهران شروع و درتاریخ  10/10 /96 روز یک شنبه  به پایان رسید.  برنامه زمان بندی کارگاه بدین صورت بود.

مدت زمان

یک شنبه

مدت زمان

شنبه

 

1 ساعت

قوانین و مقررات جذب با پرسش و پاسخ

1:30

قوانین و مقررات تبدیل وضعیت

صبح

30 دقیقه

استعلام و تحقیق با پرسش و پاسخ

2:30

آموزش سامانه بخش جذب

  1ساعت

آموزش سامانه بخش تبدیل وضعیت 

-

-

1 ساعت

پرسش و پاسخ و با حضور دکتر مطیع

بعد ا ز ظهر

1:30

آموزش سامانه بخش تبدیل وضعیت

 

 

 

در ابتدای کارگاه آموزشی دکتر شمیرانی دبیر جذب دانشگاه تهران به جایگاه و نقش دانشگاه تهران اشاره کردند. و هم چنین به طور مختصری اشاره ای  به آمار اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران کردند.

 

 

 

آموزش قوانین و مقررات تبدیل وضعیت

اولین بخش، آموزش قوانین و مقررات تبدیل وضعیت  بود جناب آقای دکتر مطیع مدیر توانمندی علمی مرکز جذب و  جناب آقای  بخشی  به طور  مفصل آن را توضیح  دادند و مهم ترین مطالبی که عنوان شد به شرح زیر بود:

    روند بررسی پرونده های توانمندی علمی در فرآیند تبدیل وضعیت

     روندهاي كاري واحد بررسي توانايي علمي برای تبدیل وضعیت

    ارتقاء مرتبه  و مجوزهای لازم براي تبديل وضعيت

     مدارك لازم جهت تبديل وضعيت در پرونده علمي برای تبدیل وضعیت

     پرونده علمي (جداول)

     مدارك لازم براي تبديل وضعيت ارتقاء يافتگان : (استادياربه دانشيار )

     مدارك لازم براي تبديل وضعيت متقاضيان داراي مجوز هيأت مميزه

     مدارك لازم براي متقاضيان کبرسن

و در پایان این بخش قوانین و مقررات کارشناسان جذب سوالاتشان را در مورد  تبدیل وضعیت مطرح کردند و جناب دکتر مطیع با استناد به بخشنامه ها و مصوبات به این سوالات جواب دادند.

 

آموزش سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی

دومین بخش، آموزش سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی بخش تبدیل وضعیت  بود که آقایان منفرد و کیهانی به طور مفصل آن را آموزش دادند مهم ترین مطالبی که عنوان شد به شرح زیر می باشد:

     تبدیل وضعیت که بیشتر از ثبت اولیه اطلاعات و ثبت نوع تبدیل وضعیت بحث شد.

     ثبت اولیه اطلاعات که بیشتر از  ثبت اطلاعات اعضای هیأت علمی، تکمیل اطلاعات اعضای هیأت علمی و چگونگی بررسی رزومه ها  بحث شد.

      سایر مطالب مرتبط به سامانه جذب و تبدیل وضعیت از تعیین زمان ارائه مدارک تا بررسی مدارک، تأیید دبیر جذب، فرآیند علمی، استعلام تحقیق و فرآیند عمومی هیأت اجرایی بحث شد.

استعلام و تحقیق

بخش دیگری از برنامه آموزش اختصاص داشت به قوانین و مقررات اداره استعلام و تحقیق  که جناب آقای اکبری  به طور خلاصه توضیحاتی در این مورد دادند.

 

کارشناسان جذب نیز سوالاتی که در باره  قوانین استعلام و تحقیق داشتند که  مطرح گردید و نکات مبهمی که در این مورد داشت با توضیحات آقای اکبری برطرف گردید.

 

آموزش سامانه بخش جذب

بخش دیگر  آموزش سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی بخش جذب بود که جناب آقای کیهانی به طور مفصل آن را آموزش دادند مهم ترین مطالبی که جناب آقای کیهانی در مورد آن توضیح دادند به شرح زیر می باشد: جذب مرحله یک که شامل بررسی رزومه، تعیین زمان ارائه مدارک، بررسی مدارک، تعیین زمان مصاحبه، کارگروه علمی، تأیید دبیر جذب می باشد.

 

جذب مرحله 2 که کارگروه عمومی از بخش های بررسی اطلاعات عمومی و مدارک ، تعیین زمان مصاحبه، نتیجه کارگروه عمومی، تأیید دبیر جذب و هم چنین هیأت اجرایی جذب نیز بحث شد.

 

کارشناسان جذب سوالاتی را که در این مورد داشتند جناب آقای کیهانی به همراه جناب آقای منفرد به این سوالات پاسخ دادند.

 

آموزش قوانین و مقررات جذب و استخدام اعضای هیأت علمی

بخش دیگر آموزش و جواب دادن به سوالات در مورد مورد جذب و استخدام اعضای هیأت علمی بود که از اداره صلاحیت عمومی جناب آقای ملکی توضیحاتی در این مورد دادند.

 

بیشتر سوالات در مورد مدارک لازم برای جذب و استخدام اعضای هیأت علمی بود که کارشناسان صلاحیت عمومی با استفاده از تجارب خود به این سوالات جواب دادند.