<%=StrTitr %>
کدخبر : 4793
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۸/۲/۲۲ - ۱۷:۰۲
تعداد بازدید :    15932

نتایج تایید یک اولویت متقاضیان

بدنبال استفسار برخی از متقاضیان عضویت هیات علمی که سه اولویت را بعنوان دانشگاه مقصد انتخاب کرده اند. در مورد ترتیب رسیدگی به این اولویت ها به اطلاع می رساند به محض تایید یکی از اولویت های انتخابی متقاضی از سوی هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت عتف، ادامه فرآیند سایر اولویت های انتخاب شده متقاضی، در تمامی فراخوان ها راکد می شود و صرفا با رضایت موسسه مربوطه (که اولویت مربوط به آن تایید شده است) انصراف از اولویت تایید شده و ادامه روند سایر اولویت ها امکان پذیر خواهد بود.