<%=StrTitr %>
کدخبر : 4800
تاریخ مخابره :     
تعداد بازدید :    71

1 خرداد
روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف

یکم خرداد هر سال در ایران به نام روز بهره وری و بهینه سازی مصرف نامگذاری شده است. بهره وری عبارتست از استفاده مطلوب و موثر از انرژی، منابع و سرمایه های یک جامعه می باشد. موفقیت در زمینه بهره وری مستلزم تلاش و همکاری همه اعضای جامعه است و از دیدگاه مدیریتی این نوع تلاش آغازی برای پیشروی به سمت توسعه پایدار بوده و ضامن سرآمد بودن کشور در مدیریت منابع می باشد.

 

بهره وری مبحث گسترده ای است و در اینجا موضوعِ بهره وری و بهینه سازی مصرف در ارتباط با منابع طبیعی و محیط زیست مد نظر است. به عنوان نمونه ای از عدم بهره وری و عدم مصرف بهینه در ایران میانگین مصرف سرانه آب است. این میزان، در جهان، در بخش های صنعت، کشاورزی، شهری و روستایی، حدود ۵۸۰ متر مکعب برای هر نفر در سال است ولی در ایران که کشوری کم آب است، حدود ۱۳۰۰ متر مکعب است.