لازم است برای ورود به سامانه از مرورگرهای Firefox و Chrome استفاده شود.