تنظیمات جدید را طبق روال زیر در سیستم عامل انجام دهید، مشکل برطرف خواهد شد.
Control Panel->Language->Change date, time or number formats->Select Administrative->Change System Local->Select Persian